Vật tư

DECAL LG – LG Film

Dùng cho hộp đèn, chữ nổi, nội và ngoại thất.

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Lightgold

Liên hệ

DECAL PHẢN QUANG 3M SERIES 610

Bề mặt đế giấy có chữ 3M 610 Series

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Vĩnh An

Liên hệ

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Vĩnh An

Liên hệ

Decal LAMINATE (ngành ảnh)

Bề mặt đế có chữ Proton; Made In Taiwan

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Vĩnh An

Liên hệ

DECAL INKTS - PROTON INKJET

Bề mặt đế có chữ Majet Inkjet; Made in Taiwan

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Vĩnh An

Liên hệ

DECAL CMYK SOLVENJET

Bề mặt đế có chữ Majet Inkjet; Made in Taiwan

Nhà cung cấp uy tín

Công ty Vĩnh An

Liên hệ