Thiết kế, dàn dựng sự kiện

Công ty Đăng Khoa chuyên dàn dựng các sự kiên ra mắt sản phẩm, hội thảo, .....