Thiết kế, dàn dựng hội chợ triễn lãm

Công ty Đăng Khoa chuyên thiết kế dàn dựng các gian hàng cho các doanh nghệp trong các hội chợ, triễn lãm