Quầy Bán Hàng Di Động (Nhựa)


Thông Số: mặt trước:80*82cm; bên hong: 80*39cm
                     mặt bàn: 30*80cm

Thông Số: mặt trước:80*82cm; bên hong: 80*39cm
                     mặt bàn: 30*80cm