Quầy Bán Hàng Di Động (Nhôm) loại 1


Thông Số: 68cm*78.5cm; 33cm*78.5cm; 20cm*80cm