P10 SMD Full Trong Nhà


Loi bóng SMD

1R1G1B

Khong cách đinh

10mm

Kích thước module

160mm*320mm

Đ phân gii trên 1m2

10000 điểm ảnh

Màu quét

16777216

Đ sáng

≥6500cd/m2

Góc nhìn

110º

Công sut

500w/m--- 1200w/m2

Nguđin cp

110v -- 240v±15% 50hz

Tui th bóng

100.000 giờ

Nhiđ hođng

-25ºC --> 60ºC

Đ m tương đi

10% --> 95% RH

Khong cách nhìn tưu

8 --> 150 m

Kiu quét

1/16

H điu hành tương thích

Windows 98/Me/2000/XP

Loi bóng SMD

1R1G1B

Khong cách đinh

10mm

Kích thước module

160mm*320mm

Đ phân gii trên 1m2

10000 điểm ảnh

Màu quét

16777216

Đ sáng

≥6500cd/m2

Góc nhìn

110º

Công sut

500w/m--- 1200w/m2

Nguđin cp

110v -- 240v±15% 50hz

Tui th bóng

100.000 giờ

Nhiđ hođng

-25ºC --> 60ºC

Đ m tương đi

10% --> 95% RH

Khong cách nhìn tưu

8 --> 150 m

Kiu quét

1/16

H điu hành tương thích

Windows 98/Me/2000/XP