Nhôm Hộp Đèn Cong & Tròn


 Nhôm Hộp đèn Cong & Tròn            Bảng giá & Thông số Kĩ thuật        
        Mã              Màu      Qui cách      Số lượng      Công suất       Kích thước     Điện áp       Đơn giá    
  GL-3528-R     Đủ màu       33x33x33.5cm        80led          4.8w     5x5000 mm     220v          
  GL-3528-R    Đủ màu    33x33x33.5cm         80led         4.8w   5x5000 mm     110v            
  GL-3528-R    Đủ màu     33x33x33.5cm      72led        4.5w   5x5000 mm    14v      
  GL-3528-R    Đủ màu    33x33x33.5cm      72led        4.5w   5x5000 mm    12v        
 Nhôm Hộp đèn Cong & Tròn            Bảng giá & Thông số Kĩ thuật        
        Mã              Màu      Qui cách      Số lượng      Công suất       Kích thước     Điện áp       Đơn giá    
  GL-3528-R     Đủ màu       33x33x33.5cm        80led          4.8w     5x5000 mm     220v          
  GL-3528-R    Đủ màu    33x33x33.5cm         80led         4.8w   5x5000 mm     110v            
  GL-3528-R    Đủ màu     33x33x33.5cm      72led        4.5w   5x5000 mm    14v      
  GL-3528-R    Đủ màu    33x33x33.5cm      72led        4.5w   5x5000 mm    12v