Mica ống rỗng, ống đặc

Mica ống rỗng không đường nối, ứng dụng trong quảng cáo, trang trí nội ngoại thất.

Màu sắc      :   mica trong, mica sữa

Ống rỗng    :   đường kính từ 20mm - 400mm

Ống đặc      :   đường kính từ 8mm  - 45mm

Độ dài ống  :    2m 

Màu sắc      :   mica trong, mica sữa

Ống rỗng    :   đường kính từ 20mm - 400mm

Ống đặc      :   đường kính từ 8mm  - 45mm

Độ dài ống  :    2m