Máy Ép Chuyển Nhiệt Trên Vải ZS-BC 1700


Máy Ép Chuyển Nhiệt Trên Vải ZS-BC 1700

  • Trục lớn 420mm
  • Khổ 1,7m

Máy Ép Chuyển Nhiệt Trên Vải ZS-BC 1700

  • Trục lớn 420mm
  • Khổ 1,7m