Máy chia cuộn màng nhiệt XQY-1200

Máy chia màng nhiệt XQY-1200 chuyên dụng để chia màng nhiệt, màng có keo..

Thông số kỹ thuật :

 

Mã máy

XQY-1200

XQY-1400

ZQY-1800

ZQY-1900

Khổ chia

30-1200

50-1400

50-1800

50-1900

Đường kính cuộn thu

480mm

480mm

480mm

480mm

Đường kính cuộn đầu vào

600mm

600mm

600mm

600mm

Tốc độ

300m

300m

300m

300m

Tổng công suất

3kw

3kw

5kw

5kw

Trọng lượng

1.8T

2.0T

2.5T

2.6T

 

Thông số kỹ thuật :

 

Mã máy

XQY-1200

XQY-1400

ZQY-1800

ZQY-1900

Khổ chia

30-1200

50-1400

50-1800

50-1900

Đường kính cuộn thu

480mm

480mm

480mm

480mm

Đường kính cuộn đầu vào

600mm

600mm

600mm

600mm

Tốc độ

300m

300m

300m

300m

Tổng công suất

3kw

3kw

5kw

5kw

Trọng lượng

1.8T

2.0T

2.5T

2.6T