Led thanh 7020 trắng, vàng

Danh mục: Led thanh

Kích thước: Thanh dài 1m
Chất liệu: nhôm
Màu sắc: Trắng , vàng

Kích thước: Thanh dài 1m
Chất liệu: nhôm
Màu sắc: Trắng , vàng