Decal GLORY

DECAL Là loại giấy có keo mặt sau. Sản phẩm Decal sử dụng để in nhãn dán lên các sản phẩm khác của khách hàng. Cấu tạo Decal gồm 3 lớp chính: – Lớp 1: Là lớp mặt giấy/ nhựa, khi in ta in lên lớp này. – Lớp 2: Lớp keo dính chặt vào lớp 1, dùng để dán dính lớp 1 và sản phẩm với nhau. – Lớp 3: Là 1 lớp giấy ép sát vào phần keo để bảo vệ lớp keo khi decal chưa sử dụng.