Đầu phun KTS SeKo 508 GS

Đầu phun KTS SeKo 508 GS dùng cho máy in Vải