Cụm 4 bóng 5050 SMD RGB

Danh mục: Module 4 bóng

Kích thước: 35x35

Chất liệu: Led module

Màu sắc: 7 MÀU

Kích thước: 35x35 

Chất liệu: Led module

Màu sắc: 7 MÀU