Chữ Nổi Inox

Công ty Quảng Cáo Kiến An Tọa Lạc tại Bình Dương: thi công các khu vực như: kcn Nam Tân Uyên, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, KCN Vsip II, KCN Vsip I, KCM Đại Đăng, KCN Sóng Thần 1, 2, 3, KCN Kim Huy, Thủ Dầu Một (TDM), khu vực Thuận An, Thái Hòa, Bình Chuẩn, Tân Phước Khách; chuyên gia công và thi công Chữ Nổ Inox cho các công ty trong nước và ngoài nước, do yêu cầu về chất lượng rất cao từ khách hàng, chúng tôi luôn đề cao tinh thần bảo đảm chất lượng , chữ nổi inox chia làm đa dòng sản phẩm như: chữ inox 201, và chữ inox 304, ngoài ra còn phân ra như: chữ inox 201 led hắt mặt chữ, chữ inox 201 led hắt chân chữ,inox 204 led hắt mặt chữ, chữ inox 304 led hắt chân chữ

Công ty Quảng Cáo Kiến An Tọa Lạc tại Bình Dương chuyên gia công và thi công Chữ Nổ Inox cho các công ty trong nước và ngoài nước, do yêu cầu về chất lượng rất cao từ khách hàng, chúng tôi luôn đề cao tinh thần bảo đảm chất lượng , 
chữ nổi inox chia làm đa dòng sản phẩm như: chữ inox 201, và chữ inox 304, ngoài ra còn phân ra như: chữ inox 201 led hắt mặt chữ, chữ inox 201 led hắt chân chữ,inox 204 led hắt mặt chữ, chữ inox 304 led hắt chân chữ.