Chữ, logo mica ép nổi khổ lớn

Chữ và logo ép nổi bằng mica với kích thước lên đến 2m x 3m