Chữ đổ keo ATZ shop

Chất liệu : hông inox vàng xước, mặt đổ keo, bên trong đèn led module