Chất liệu in máy in decal


Chất liệu trong nhà, ngoài trời .sử dụng trên máy in PP , thích hợp cho máy in mực nước và dầu , mực pigment ,  khổ in : 0.914 , 1.07 , 1.27, 1.52.  Chất liệu gồm có :

 

       In mực dầu: decal trắng JINLONG, decal trắng HONG YONG, decal trong, decal lưới, decal đế đen, pp có keo mực dầu, pp không keo mực dầu, silk ngoài trời, giấy ảnh bóng mực dầu, canvas mực dầu mặt bóng, backlitfilm mực dầu....

 

       In mực nước: pp có keo, pp không keo, pvc cứng, pvc trong có keo, vải silk, back-lit film, backlitfilm có keo, canvas, decal sữa mực nước, giấy ảnh bóng, keo 2 mặt, màng JINLONG , màng THN......