Bộ tiếp mực cho máy in HP-K5300

Tiết kiệm được 90% so với mực chính hãng

Mô tả chi tiết:

- Bao gồm 4 cartridge được nối với 4 hộp mực rời ở ngoài. Sử dụng IC Zin của máy. Trong 4 cartridge đã bao gồm Chip tự động Reset khi hết mực, 
- Hệ thống được gắn từ bộ tiếp mực năm ngoài có dung tích lên tới 400 ml
- Đã bao gồm 400 ml Mực
- Đạt được 1200 trang in màu phủ đầy khổ A4
- Tiết kiệm được 90% so với mực chính hãng

Mô tả chi tiết:

- Bao gồm 4 cartridge được nối với 4 hộp mực rời ở ngoài. Sử dụng IC Zin của máy. Trong 4 cartridge đã bao gồm Chip tự động Reset khi hết mực, 
- Hệ thống được gắn từ bộ tiếp mực năm ngoài có dung tích lên tới 400 ml
- Đã bao gồm 400 ml Mực
- Đạt được 1200 trang in màu phủ đầy khổ A4
- Tiết kiệm được 90% so với mực chính hãng