Bạt Hiflex

Thông tin chung Tên sản phẩm:Bạt Hiflex Mã sản phẩm/ kí hiệu: …………………………………………………………… Chế độ bảo hành: …………………………………………………………………. Đặc điểm nổi bật: ………………………………………………………………….. Mô tả thêm về sản phẩm ( nếu có):

Quy cách: 1.0 – 3.2 x 80m 

Quy cách: 1.0 – 3.2 x 80m