Băng keo nhiệt

Dùng cố định hình, giấy ép để ép ly, ép vải,..